Ons werk baie lekker saam met Dawid. Geen probleme … hy organiseer dinge vinnig-vinnig.

― Reinette le Roux (Purple Pepper Maths)