NBT preparation

Academic literacy: Test your competence

Grade 12 learners now have to prove that they are prepared for the demands of academic language before they begin studying at university. In order to gauge their level of preparedness in this respect, universities often require them to write tests of academic literacy. Most of the time, prospective students are asked to take such tests before they gain entry to tertiary institutions.

What do these tests of academic literacy look like? Why do these institutions now require prospective students to write them before granting access to tertiary study? Why is there so much concern with academic literacy? This book helps to answer these questions. Specifically, it will assist Grade 11 and 12 learners to familiarise themselves with tests of the ability to use academic language. It gives numerous examples of the kinds of questions that they might be required to answer.

Both the Afrikaans and English versions have been written by some of South Africa’s most experienced designers of language tests. To learn more, visit the ICELDA page.

Buy now

Akademiese geletterdheid: Toets jou vermoë

Berei jy voor vir universiteitstoelating? Vereis die universiteit waar jy aansoek doen dat jy ʼn akademiese geletterdheidstoets aflê? Jy het nou die geleentheid om jou vaardighede deur die nodige inoefening sodanig op te skerp dat jy gereed sal wees om die universiteit van jou keuse daarvan te oortuig dat jy akademies geletterd is en daarom akademiese taal kan verstaan en gebruik.

Akademiese geletterdheid: Toets jou vermoë is ʼn werkboek vir leerders in Graad 10-12 wat besig is om voor te berei vir akademiese geletterdheidstoetse en wat van voorneme is om die volgende jaar as eerstejaarstudente in te skryf aan ʼn universiteit.  Van Suid-Afrika se mees ervare toetsontwerpers (sien ICELDA) het bydraes gelewer tot hierdie boek, wat leerlinge in staat gaan stel om hulle vaardighede te oefen en te slyp.

Buy now

Students Standing Together - Isolated