Academic and quantitative literacy workbook (AQL)

For prospective first year university students

Grade 12 learners now have to prove that they are prepared for the demands of academic language before they begin studying at university. In order to gauge their level of preparedness in this respect, universities often require them to write tests of academic literacy. Most of the time, prospective students are asked to take such tests before they gain entry to tertiary institutions.b

What do these tests of academic literacy look like? Why do these institutions now require prospective students to write them before granting access to tertiary study? Why is there so much concern with academic literacy? What is academic literacy?

ACADEMIC LITERACY: FIVE NEW TESTS

Academic_literacy_Five_new_testsThis book, authored by Professor Albert Weideman, helps to answer the above questions. Specifically, it will assist Grade 11 and 12 learners to familiarise themselves with tests of the ability to use academic language. It gives numerous examples of the kinds of questions that they might be required to answer.

To learn more about this book, visit the relevant LCaT page.

To derive even more benefit from this book, why not attend a workshop and receive a complimentary copy? If you are interested, go to the LCaT Academic Literacy Workshop page. If you prefer to buy the book only, click the button below to go to the order page.

Buy now

AKADEMIESE  GELETTERDHEID: VYF NUWE TOETSE

Vir voornemende universiteitstudente

Akademiese_geletterdheid_Vyf_nuwe_toetse

Vereis die universiteit waar jy aansoek doen dat jy ʼn akademiese geletterdheidstoets aflê? Jy het nou die geleentheid om jou vaardighede deur die nodige inoefening sodanig op te skerp dat jy gereed sal wees om die universiteit van jou keuse daarvan te oortuig dat jy akademies geletterd is en daarom akademiese taal kan verstaan en gebruik.

Akademiese geletterdheid: Vyf nuwe toetse is ʼn werkboek vir leerders in Graad 10-12 wat besig is om voor te berei vir akademiese geletterdheidstoetse en wat van voorneme is om die volgende jaar as eerstejaarstudente in te skryf. Die outeur, Albert Weideman, is een van Suid-Afrika se mees ervare toetsontwerpers. 

Om egter die maksimum waarde uit die boek te haal, is bywoning van ‘n LCaT werkswinkel in akademiese geletterdheid aan te beveel. Die prys van die werkswinkel (R595) sluit die boek in!

Die knoppie hieronder neem u na die bestelbladsy indien u besluit om slegs die boek te koop.

Buy now

NOTA: Vir the wiskunde komponent kontak Purple Pepper Maths.